<br /> <b>Warning</b>: main(include/title.php) [<a href='function.main'>function.main</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/hosting_users/kt_wood/www/menu3/menu3.php</b> on line <b>50</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: main(include/title.php) [<a href='function.main'>function.main</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/hosting_users/kt_wood/www/menu3/menu3.php</b> on line <b>50</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: main(include/title.php) [<a href='function.main'>function.main</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/hosting_users/kt_wood/www/menu3/menu3.php</b> on line <b>50</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: main() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'include/title.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in <b>/home/hosting_users/kt_wood/www/menu3/menu3.php</b> on line <b>50</b><br />
 
운송비
택배비
절단비
 
 
 
 
 
 
판재(합판류, MDF, 집성목 등) 재단
규        격 기본재단(1칼) 1칼당 추가비
9mm 이하 1,500 500
12mm 이하 2,000 600
15mm 이하 2,500 700
18mm 이하 3,000 800
24mm 이하 4,000 1,200
30mm 이하 5,000 1,500
30mm 이상 별도상담

 

목재 및 방부목(구조재 포함) 재단
규        격(inch) 기본재단(1칼) 1칼당 추가비
데크형(두께30㎜이하) 1,000 800
2X2, 2X4 1,000 800
2X6 1,500 900
2X8, 2X10 2,000 1,000
2X12, 4X4 2,000 1,500
6X6 2,500 1,500

 

주문시 참고사항

절단 방법 및 규격 문의

문의전화 : 031-946-7876, FAX : 032-946-7867
e-mail :@naver.com
등으로 문의하시면 재단비 산출 및 상세한 상담을 해드리도록 하겠습니다.

작 업 기 간

2~3일 소요

톱 날 두 께

4㎜, 공차 ±2㎜

※대량물량은 별도 상담(문의전화 ☎ 031-946-7876)

 

 

 
 
 
상호 : 대동목재, 대표자 : 유석균, 사업자등록증 : 128-06-82374
주소 : 경기도 파주시 교하읍 야당리 421-33번지 , 전화 : 031-946-7876 , 팩스 : 031-946-7867
Copyrightⓒ2010 대동목재. All Right Reserved .